Pas op met beleggen in perceeltjes weiland of bosgrond


Nu
spaargeld op de bank praktisch niets meer opbrengt qua rente/rendement zoeken
veel particulieren hun heil in andere vormen van belegging. Hierbij kunt u
denken aan aandelen, , kunst, klassieke auto’s etc. etc.

Notarissen
worden regelmatig geconfronteerd met de volgende vorm van belegging: een slimme
ondernemer koopt van een boer een groot perceel weiland of bosgrond, meestal
gelegen dicht bij de bebouwde kom van een gemeente. Als koopprijs wordt dan
doorgaans iets meer betaald dan de agrarische waarde van de grond. Denk hierbij
aan een bedrag van tussen de € 10,- en € 15,- per m2. Vervolgens gaat de slimme
ondernemer een plan opstellen waarin de aangekochte grond een hoogwaardiger
bestemming krijgt dan agrarisch. Er worden dan woningen of bedrijfspanden
geprojecteerd op de dan nog agrarische grond. Vervolgens wordt er een mooie
glimmende brochure gedrukt waarin (doorgaans particuliere) beleggers worden
warm gemaakt voor het doen van een investering in het project, laten we het Project
X noemen.

Het
grote perceel wordt vervolgens kadastraal opgeknipt in kleine perceeltjes die
dan via project X worden aangeboden aan de beleggers voor een prijs die meestal
in het midden ligt van de agrarische waarde en de waarde indien er bestemming
bouwgrond zou zijn. Denk hierbij aan bedragen van € 75,- a € 100,- per m2
waardoor de belegger die een perceel van 50 m2 koopt circa € 5.000,- kwijt is.
Wij zien gebeuren dat beleggers, kennelijk verlekkerd op de in het vooruitzicht
gestelde winst een aantal van dit soort perceeltjes koopt. De winst moet dan
bestaan uit de doorverkoop van alle kleine kaveltjes samen na de beoogde
bestemmingswijziging. Als bouwgrond moeten de perceeltjes dan (volgens de
eigenaar van Project X) zeker € 250,- per m2 op kunnen brengen.
Waar
de beleggers aan voorbij gaan is het feit dat wijziging van bestemming van
grond een uitermate langdurig proces kan zijn. Denk hierbij aan 10 tot soms wel
20 jaar of langer. Buiten dat is de kans groot dat de bestemmingswijziging
nooit komt en de eigenaar van Project X met de noorderzon is vertrokken. De
beleggers blijven dan achter met een duur betaald stukje weiland of bosgrond
waar weinig mee te beginnen is. Ons advies is om terughoudende te zijn in het
aangaan van dit soort beleggingen.

Kunt
u de verleiding toch niet weerstaan neem dan vooraf contact met ons op. Wij
kunnen dan voor u kijken in de registers/het kadaster en in de Gemeentelijke
bestemmingsplannen of er een reële kans bestaat dat er bestemmingswijziging zal
plaatsvinden. Indien dit niet het geval blijkt kunt u de spaarcenten beter op
een andere wijze beleggen en is voorkomen dat u een financiële zeperd oploopt.