Schenk- en erfbelasting met vrijstellingen

Erven en schenken

Een schenking, gift of donatie is een overeenkomst waarbij u geld of goederen aan iemand geeft, zonder daar een tegenprestatie voor te vragen. Grote schenkingen worden meestal gedaan aan toekomstige erfgenamen. Dat scheelt uw erfgenamen later een deel erfbelasting.

Meer informatie leest u in de brochure:
Schenk- en erfbelasting met vrijstellingen

Overzicht huidige schenk- en erfbelasting

Schenkingen die u aan uw kinderen doet blijven altijd eigendom van uw kinderen. Ook als zij in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en gaan scheiden. Hun partners hebben dan toch geen recht op de helft van de schenking.

U mag ook ‘vrij van recht’ schenken en zelf de schenkbelasting betalen. U bevoordeelt de ontvanger dubbel. De schenking bestaat dan uit de waarde van de schenking zelf plus de waarde van de schenkbelasting. U betaalt dan schenkbelasting over de totale waarde.

Een compleet overzicht van de huidige schenk- en erfbelasting leest u in de brochure: Schenk- en erfbelasting met vrijstellingen

Beïnvloeding erfbelasting

Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Dat voorkomt u met een goed plan dat voorziet in schenkingen, in vermogensoverdracht. Eerder weggeven als alternatief voor later nalaten.

Meer informatie leest u in de brochure:
Schenk- en erfbelasting met vrijstellingen