Waarom agrarische notaris

De bedrijfsvoering van agrarische bedrijven wordt met de dag complexer. Meer en meer regels vanuit Den Haag en Europa. Met daarnaast specifieke regels over mestquota, bietenquota, kavelruil en pachtzaken. En natuurlijk kwesties als huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, testamenten, bedrijfsopvolging, nalatenschappen en uiteenlopende belastingen. Juist in hun onderlinge verband zijn wij specialist en kunnen u helpen de in uw situatie juiste keuzes te maken.

Agrarische bedrijven zijn doorgaans gebonden aan grond. In agrarische bedrijven lopen familieverhoudingen en zakelijke verhoudingen vaak in elkaar over. Die komen tot uitdrukking in huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten, erfrecht, maatschapscontracten, opvolgingsvraagstukken en geleidelijke vermogensoverdracht (estate planning).

De meeste agrarische bedrijven worden als eenmanszaak gevoerd, met de maatschap als goede tweede. Het hangt er maar van af in welke omstandigheden u werkt. Runt u het bedrijf samen met uw partner? Of met het oog op opvolging met één of meer van uw kinderen? Met een compagnon buiten uw gezin of familie? Elke situatie vraagt eigen oplossingen, met oog voor zowel het bedrijf als de familiebelangen.