Toekomst voor uw kinderen

Gezag

Biedt uw kinderen ook in juridische zin zekerheid voor de toekomst! Dat begint bij de geboorte met het gezag over de kinderen. Met een voogdijregeling regelt u wie er voor uw minderjarige kinderen zorgt als u er niet meer zou zijn. Fiscaal aantrekkelijke regelingen zijn er om studerende kinderen een steuntje in de rug te geven, of kinderen die een huis gaan kopen of verbouwen.

Meer informatie leest u in de brochure: Toekomst voor uw kinderen

Voogdij

Als u niet meer voor uw minderjarige kinderen kunt zorgen, ze niet meer kunt opvoeden, dan wordt het gezag over de kinderen overgedragen aan één of meer voogden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u beiden tegelijk of snel achter elkaar zou overlijden, of niet meer in staat bent of wordt geacht voor uw kinderen te zorgen.

Meer informatie leest u in de brochure: Toekomst voor uw kinderen

Volwassen kinderen

U kunt op een fiscaal gunstige manier uw kinderen helpen als zij (gaan) studeren of een huis kopen dan wel verbouwen.

Meer informatie leest u in de brochure: Toekomst voor uw kinderen