Levering, hypotheek … eigen huis

Verplichtingen en risico’s

Een van de belangrijke beslissingen in uw leven is het kopen van een huis. Belangrijk, omdat er veel geld mee is gemoeid, omdat u veel verplichtingen en risico’s op u neemt. In een juridisch goed geformuleerde koopovereenkomst kunt u de meeste risico’s ondervangen. De koopakte dient als formele basis voor de uiteindelijke juridische levering van het huis aan u. De koopakte is dus niet voorlopig, u bent er aan gebonden.

De meeste mensen hebben voor de financiering van een dergelijk grote aankoop geld van een financiële instelling nodig. Die instellingen willen zekerheid dat zij hun geld uiteindelijk weer terug krijgen. Die zekerheid geeft u hen in de hypotheekakte. Ook daarmee neemt u grote verplichtingen op u.

De verschillende akten zijn niet meer dan het formele sluitstuk op het juridische proces. De belangen zijn te groot om daarin fouten te maken, daarom zijn er tal van wettelijk bepaalde controlemomenten ingebouwd. Die controles voeren wij voor u uit. Ook overleggen wij met u over de voor u beste oplossingen.

Meer informatie leest u in de brochure: Levering, hypotheek … eigen huis

Hypotheek geeft zekerheid

Voor de lening bij een financiële instelling wil deze zekerheid hebben dat u die lening ook gaat terugbetalen en vraagt daarvoor uw huis als onderpand. Als u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoet, mag de instelling uw huis verkopen. Die zekerheid zorgt er ook voor dat u een lagere rente betaalt dan voor een normale lening.

Meer informatie leest u in de brochure: Levering, hypotheek … eigen huis

Tips bij afsluiten hypotheek

Geldverstrekkers hebben zo hun belangen, en die heeft u ook. Om die met elkaar in evenwicht te brengen hebben wij enkele tips voor u.

Deze tips leest u in de brochure: Levering, hypotheek … eigen huis

Voorkom verrassingen

Om ongewenste verrassingen te voorkomen voeren wij wettelijk verplichte onderzoeken uit. Of de verkoper als eigenaar in het Kadaster staat geregistreerd, bevoegd is om te verkopen en niet onder curatele staat. Wij gaan na of alle gegevens over pand en perceel correct zijn beschreven en of aan uw nieuwe bezit ook verplichtingen vast zitten. Wij controleren zoveel mogelijk of u beiden – koper en verkoper – heeft voldaan aan de in de koopovereenkomst afgesproken verplichtingen. Al kunnen wij nooit nagaan of de verkoper alle gebreken heeft gemeld, de verantwoordelijkheid – en ook de aansprakelijkheid – daarvoor ligt uiteindelijk bij de verkoper zelf.

Meer informatie leest u in de brochure: Levering, hypotheek … eigen huis