Erfrecht, eigen baas met testament

Wet of testament

De meeste zekerheid over de verdeling van uw erfenis bereikt u in een testament. Daarin legt u vast wat u wilt en hoe u dat wilt. Iedereen vanaf 16 jaar mag een testament maken. Dat moet bij notariële akte om er voor te zorgen dat het juridisch allemaal klopt en in de praktijk ook gebeurt wat u in uw testament als laatste wil heeft vastgelegd. Met een testament bepaalt u zelf alles en moeten uw erfgenamen zich daaraan houden.

Meer informatie leest u in de brochure: Erfrecht, eigen baas met testament

Wettelijke regeling

De wet beschermt uw echtgenoot tegen aanspraken van uw kinderen. Zij krijgen slechts een vordering op uw echtgenoot, die pas opeisbaar is als uw echtgenoot ook is overleden. Zij kunnen hun vordering alleen eerder opeisen als uw echtgenoot failliet zou gaan of in de schuldsanering terecht zou komen.

Meer informatie leest u in de brochure: Erfrecht, eigen baas met testament

Erfenis wel of niet aanvaarden?

Als erfgenaam bent u niet alleen verantwoordelijk voor de bezittingen in de nalatenschap, maar ook
aansprakelijk voor de schulden. In het ergste geval blijft er een negatief saldo over en moet u uit eigen zak schulden van de overledene gaan betalen. Dat kunt u voorkomen.

De meeste mensen weten al direct dat zij de erfenis willen aanvaarden. Is dat bij u het geval, dan hoeft u niets te doen. Dat wordt beschouwd als zuivere aanvaarding.

Wilt u eerst zeker weten wat er aan bezittingen en schulden is, dan heeft u de mogelijkheid om de erfenis beneficiair te aanvaarden. U loopt dan geen risico over de schulden. Als u hiervoor kiest moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank, of dat bij volmacht door de notaris laten doen.

Meer informatie leest u in de brochure: Erfrecht, eigen baas met testament