Bedrijf overdragen of overnemen

Gevolgen voor de belastingheffing

Bedrijfsoverdracht heeft gevolgen voor de belastingheffing (winst onder inkomsten- of vennootschapsbelasting), financiering en de latere erfenis. Begin op tijd! Alleen al vanwege fiscale termijnen waarmee u een fiscaal zo voordelig mogelijke overdracht of overname kunt realiseren. Reken op een overgangsperiode van minstens 5 jaar.

Meer informatie leest u in de brochure: Bedrijf overdragen of overnemen

Eenmanszaak rechtstreeks overdragen

Bij een rechtstreekse verkoop gaan alle bedrijfsactiva en schulden over op de koper. Soms wordt een deel van de overnamesom gefinancierd, de koper blijft dan dat deel schuldig in een geldlening. In de notariële akte worden geldlening, garanties, bedingen en overnamesom vastgelegd. Bij het tekenen van de akte gaan eigendom en koopsom tegelijk in de daarvoor bestemde handen over.

Meer informatie leest u in de brochure: Bedrijf overdragen of overnemen

BV verkopen

In een BV wordt de winst belast met vennootschapsbelasting (VPB). Een optimale BV-structuur is mede daarom van belang.

Meer informatie leest u in de brochure: Bedrijf overdragen of overnemen