Samenwonen, en dan…

Wat is een samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer personen (van hetzelfde of verschillend geslacht) die een gezamenlijke huishouding voeren. In het samenlevingscontract regelt u de onderlinge vermogensrechtelijke verhoudingen. U kunt in de overeenkomst ook afspraken maken over andere onderwerpen, zoals afspraken over eventuele kinderen binnen uw relatie.

Meer informatie leest u in de brochure: Samenwonen, en dan…

Wel of niet bij de notaris?

Voor een samenlevingscontract hoeft u niet per se naar de notaris. U kunt ook “onderhands” een vereenkomst aangaan. Echter, zonder notarieel samenlevingscontract loopt u veel financiële voordelen mis. U heeft een notarieel samenlevingscontract nodig om in aanmerking te komen voor onder meer partnerpensioen, bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden of belastingvrij-stelling als u van uw partner erft.

Meer informatie leest u in de brochure: Samenwonen, en dan…

Waarom heeft u samenlevingscontract nodig?

De wet regelt van alles voor mensen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Voor samenwoners regelt de wet niets. Als u niets regelt en er gebeurt iets onverwachts, dan wordt u door de fiscus en ook voor andere juridische verhoudingen behandeld als individu zonder relatie. U heeft dan nergens recht op.

Meer informatie leest u in de brochure: Samenwonen, en dan…

Notarieel samenlevingscontract

Met een notarieel samenlevingscontract slaat u veel vliegen in één klap. U regelt wat ieder van u in de huishoudpot moet stoppen, u profiteert van grotere belastingvrijstellingen en valt ook onder een lager belastingtarief. U legt elkaars woonrecht vast en regelt wie welk deel van de hypotheek betaalt. Ook ontstaat er duidelijkheid over het bezit van de inboedel en wat uw privé eigendom is en
blijft.

Meer informatie leest u in de brochure: Samenwonen, en dan…

Erfrecht

Woont u ongehuwd samen en heeft u niets geregeld? Dan erft u niets van uw partner. Wilt u dat wel, dan moeten u en uw partner allebei een testament laten maken. En heeft u dan ook nog een notarieel samenlevingscontract, dan profiteert u ook van een grotere belastingvrijstelling en een lager belastingtarief voor erfbelasting.

Meer informatie leest u in de brochure: Samenwonen, en dan…

Combinatie met testament

Met een combinatie van samenlevingscontract en testament heeft u een 100% op uw maat afgestemde regeling van de verhoudingen tussen u beiden. Dat biedt zekerheid en vooral rust!

Meer informatie leest u in de brochure: Samenwonen, en dan…