Als u niet zelf meer mag of kunt beslissen

Testament

Een testament is voor na uw overlijden, een levenstestament werkt juist tijdens uw leven, voor de situatie waarin u niet meer zelf uw belangen kunt behartigen. U legt uw wensen en instructies vast. Het is ook voor iedereen die voor u zorgt van belang en voor degenen met wie u zakelijk samenwerkt. Alle reden om een levenstestament te maken.

Meer informatie leest u in de brochure: Als u niet zelf meer mag of kunt beslissen

Levenstestament

Het levenstestament bevat uw wensen en instructies voor mensen en instanties die in beeld komen als u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen. Het levenstestament wordt opgesteld en vastgelegd bij de notaris. Het levenstestament omvat drie elementen:

  • Één of meer volmachten.
  • Omschrijving van uw wensen voor medische verzorging.
  • Instructies over uw bankrekeningen, wachtwoorden, verzekeringen, schenkingen enz.

Meer informatie leest u in de brochure: Als u niet zelf meer mag of kunt beslissen

Medisch en financieel

Leg uw wensen vast in een levenstestament en regel daarin de noodzakelijke volmachten. Op medisch gebied met een behandelgebod, een nietbehandelverklaring of een euthanasieverklaring.

Meer informatie leest u in de brochure: Als u niet zelf meer mag of kunt beslissen