De rechtsvorm die u past

Voor ondernemers is het belangrijk om bedrijfsmatige- en privézaken goed op elkaar af te stemmen. Ondernemen brengt risico’s mee, en mogelijk gevolgen voor uw privé vermogen. Zo bent u – als u verder niets regelt – als eenmanszaak ook in privé aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Als u kiest voor rechtspersoonlijkheid kunt u die risico’s beperken.

Meer informatie leest u in de brochure: De rechtsvorm die u past

Rechtspersoonlijkheid

Zonder rechtspersoonlijkheid van uw onderneming bent u privé aansprakelijk voor de schulden daarin. Dit geldt vooral bij de eenmanszaak, bij een maatschap, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) ligt dat iets genuanceerder. Een onderneming met rechtspersoonlijkheid heeft elfstandig schulden en bezittingen, zoals de besloten en naamloze vennootschap (BV en NV).

Meer informatie leest u in de brochure: De rechtsvorm die u past

Rechtsvorm en fiscus

Kiest u voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, dan wordt de behaalde winst uit uw onderneming op basis van de wet op de inkomstenbelasting belast. Als u uw onderneming rechtspersoonlijkheid meegeeft – bijvoorbeeld de rechtsvorm BV – dan betaalt u daarin vennootschapsbelasting over de winst. Er zijn flinke verschillen tussen inkomstenbelasting
(IB) en vennootschapsbelasting (Vpb).

Meer informatie leest u in de brochure: De rechtsvorm die u past

Ondernemerstestament

In het op- en uitbouwen van uw bedrijf zit jaren werk en visie. Voorkom daarom dat uw bedrijf bij
calamiteiten ophoudt te bestaan. Bijvoorbeeld als u niet meer geestelijk in staat zou zijn uw bedrijf te leiden, of als u zou overlijden. De problemen zijn dan voor uw familie, relaties en personeel.
Met een ondernemerstestament regelt u de continuïteit van uw bedrijf zonder dat de belangen van uw (andere) erfgenamen worden vergeten. U regelt als ondernemer / directeurgrootaandeelhouder (DGA) wat er na uw overlijden met uw bedrijf moet gebeuren.

Meer informatie leest u in de brochure: De rechtsvorm die u past