Onderzoek en meldingsplicht van de notaris

Wettelijke plicht

Op ons als notaris is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing.

Meer informatie leest u in de brochure: Onderzoek en meldingsplicht van de notaris

Onderzoek

Schakelt u ons in voor een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Meer informatie leest u in de brochure: Onderzoek en meldingsplicht van de notaris

Meldingsplicht

Zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties ongebruikelijk zijn of te maken zouden kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (FIU-Nederland). De wet is niet van toepassing op familie- en erfrecht.

Meer informatie leest u in de brochure: Onderzoek en meldingsplicht van de notaris