Onder voorwaarden getrouwd of geregistreerd

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Met huwelijkse voorwaarden kunt u afwijken van de wettelijke regels en uw eigen, samen met uw partner overeengekomen regels vastleggen. U krijgt daarbij van de wetgever heel veel vrijheid. Behalve over de wederzijdse onderhoudsplicht, daar kunt u niet onderuit. Datzelfde geldt voor bepalingen over bescherming van het gezin. Zo blijft de toestemming van de ander verplicht als u uw echtelijke woning wilt verkopen, met hypotheek wilt belasten of als u een schenking wilt doen.

De belangrijkste afspraken die u in huwelijkse voorwaarden vastlegt hebben betrekking op het al dan niet delen van huidig of toekomstig inkomen, het financieel compenseren van zorg- en opvoedtaken, het beschermen van een onderneming, het al dan niet delen van ouderdoms- en nabestaandepensioen bij echtscheiding en de verzorging van de langstlevende partner.

Meer informatie leest u in de brochure: Onder voorwaarden getrouwd of geregistreerd

Waarom huwelijkse voorwaarden?

Er zijn veel redenen om huwelijkse voorwaarden te maken. Wij helpen u alvast op gang.

  • Verdeling van inkomen en vermogen.
  • Verzorging van kinderen.
  • Bescherming van onderneming.
  • Bescherming van vermogen.
  • Verdeling van ouderdoms- en nabestaandenpensioen.
  • Verzorging langstlevende.

Meer informatie leest u in de brochure: Onder voorwaarden getrouwd of geregistreerd

Huwelijkse voorwaarden en testament

Zonder testament bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In de eerste plaats is dat uw echtgenoot, en als er kinderen zijn uw kinderen samen met uw echtgenoot. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als ook de langstlevende echtgenoot is overleden en enkele andere situaties die in de wet geregeld zijn.

Meer informatie leest u in de brochure: Onder voorwaarden getrouwd of geregistreerd

Zonder of met huwelijkse voorwaarden?

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd dan wordt u beider vermogen samengevoegd. U beider schulden kunnen op dit vermogen worden verhaald. Wilt u dat niet, laat dan huwelijkse voorwaarden opmaken.

Meer informatie leest u in de brochure: Onder voorwaarden getrouwd of geregistreerd