Nieuws

Verdeling boedel na stuklopen relatie ligt voor de hand

Veel samenwonende en getrouwde partners hebben ooit samen een huis gekocht. Als de relatie dan eindigt ligt het voor de hand dat de boedel – inclusief het huis – onderling verdeeld wordt. Soms leidt dat tot de noodzaak om het huis te verkopen en de verdeling vanuit de opbrengst te regelen. Beide partners kunnen echter […] Verder lezen →

Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

(Bron: KNB) Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22 procent in het laatste kwartaal. In heel 2018 zijn 4.774 minder huwelijkse voorwaarden gemaakt dan in 2017: een daling van bijna 30 procent. […] Verder lezen →

Meerouderschap heeft invloed op rechten andere kinderen

(Bron: KNB) Meerouderschap heeft gevolgen voor de rechten van andere betrokken kinderen. Ook kan het leiden tot een toename van het aantal juridische geschillen over de legitieme portie. Dit laat de issuegroep Familie van Nu van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) weten aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie had de KNB om […] Verder lezen →

Publicatie giften en financiële gegevens verplicht

De minister voor rechtsbescherming heeft een concept wetsvoorstel gepubliceerd van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Dit concept wetsvoorstel heeft ten doel het meer transparant maken van geldstromen naar maatschappelijke organisaties. Door het transparant maken van die geldstromen zou worden voorkomen dat financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met misbruik van democratische vrijheden en onwenselijke beïnvloeding. […] Verder lezen →