Nieuws

Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

Wie samenwoont met een vriend of vriendin kan een testament opmaken waarin op basis van een zorgverplichting de partner tot enig erfgenaam wordt benoemd. Dat gebeurt met grote regelmaat. Wat nu als de relatie op de klippen loopt, er een huwelijk met een nieuwe partner op volgt maar geen nieuw testament wordt gemaakt? Wie is […] Verder lezen →

Notarissen willen ruimere toegang tot het UBO-register

(Bron: KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vindt dat de notaris toegang moet krijgen tot alle informatie in het UBO-register en heeft dit de Eerste Kamer per brief laten weten. Notarissen krijgen nu beperkt toegang tot het UBO-register. In het UBO-register (UBO staat voor: Ultimate Beneficial Owner) wordt aangetekend wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn in […] Verder lezen →

Opzegging geldlening moet redelijk en billijk zijn

Geldleningsovereenkomsten tussen ouders en kinderen komen vaak voor. Meestal levert dat gedurende de looptijd geen problemen op. Soms wel. Zekerheid op naleving is het beste gewaarborgd bij een notariële geldleningsovereenkomst. Daarin staan dan rechten en plichten ontegenzeglijk vast en zijn ook nog direct, zonder tussenkomst van de rechter, afdwingbaar. In dergelijke overeenkomsten wordt bijvoorbeeld wel […] Verder lezen →

Kabinet moet knelpunten meerouderschap onderzoeken

(bron KNB) De regering moet gaan onderzoeken hoe de knelpunten van meerouderschap opgelost kunnen worden. Dat staat in een motie die de Tweede Kamer in december 2019 aannam. Eerder besloot het kabinet meerouderschap niet wettelijk mogelijk te gaan maken, maar daarvoor in de plaats meeroudergezag te faciliteren. Een kind mag in de toekomst maximaal vier […] Verder lezen →