Nieuws

Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

   Wie een levenstestament opstelt, benoemt daarin een of meerdere kinderen of andere personen tot gevolmachtigde in het geval hij of zij niet meer wilsbekwaam is. De gevolmachtigde mag dan allerlei besluiten nemen, voor zover die in het levenstestament zijn vastgelegd. Soms blijkt echter dat een dergelijke benoeming door de rechter niet gevolgd wordt. Zo […] Verder lezen →

Einde jubelton, familiehypotheek biedt uitkomst

   Het einde van de jubelton – de mogelijkheid van ouders om kinderen een fors bedrag belastingvrij te schenken – betekent niet dat ouders geen mogelijkheid meer hebben om kinderen financieel te ondersteunen bij het kopen of verbouwen van een huis. De familiehypotheek is een prima vervangende mogelijkheid. Een familiehypotheek is een lening bij familie, […] Verder lezen →

Grote vrijheid aandeelhouders voor afspraken in aandeelhoudersovereenkomst

   Aandeelhouders in een BV kunnen buiten de openbare statuten om – bij oprichting of later – met elkaar aanvullende afspraken maken in een aandeelhoudersovereenkomst. De aandeelhoudersovereenkomst is niet openbaar, de daarin vastgelegde afspraken zijn niet toegankelijk voor derden. Aandeelhouders hebben daarmee veel vrijheid om onderlinge afspraken te maken. De wet kent wel een begrenzing […] Verder lezen →

Bezint eer gij zich hoofdelijk verbindt

   Het komt nogal eens voor dat een huiseigenaar een (nieuwe) relatie  aangaat waarbij de partner zich bij de gemeente inschrijft op het adres van de huiseigenaar. Als er sprake is van een lopende hypotheek dan is de partner niet aansprakelijk voor het betalen va rente en aflossing. Mocht de relatie onverhoopt misgaan dan komt […] Verder lezen →