Nieuws

Vergoedingsrecht bij beëindiging samenwonen meestal niet geoorloofd

Soms komen opmerkelijke afspraken voor in een samenlevingsovereenkomst. Een daarvan is de afspraak dat in geval de samenwoning anders dan door overlijden dan wel huwelijk tussen beide partners wordt verbroken, de ene partner de andere partner voor ieder samengewoond jaar een bedrag vergoedt. De vraag is of een dergelijke afspraak nietig is, in strijd met […] Verder lezen →

Verder gebruik verkochte landbouwgrond door verkoper is nog geen pacht

Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt en met de koper afspreekt dat hij de grond mag blijven gebruiken tegen een vaste vergoeding per jaar. Met die afspraak is er echter nog geen sprake van een pachtovereenkomst. Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van een pachtovereenkomst speelt de […] Verder lezen →

Ontslagvergoeding in stamrecht-BV kan probleem opleveren

Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding in een stamrecht-BV gestald? Dat kan u opbreken zodra u uw (aanvullend) pensioen hieruit moeten halen, terwijl het geld er niet meer is. Als het geld van de BV eerder is besteed aan privézaken, kunt u uw pensioen niet meer aanvullen met gelden uit de BV. Wél zult […] Verder lezen →

Uitkering legaat is verantwoordelijkheid erfgenamen

Testamenten bevatten nogal eens legaten aan derden die ook nog eens vrij van rechten moeten worden gedaan. Dat betekent dat de erfbelasting over het bedrag of de waarde van het legaat door de erfgenamen moet worden betaald. Erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, kunnen daarmee voor onaangename verrassingen komen te staan. Volgens de wet […] Verder lezen →