Nieuws

Veranderingen voor goede doelen op komst

Er zijn voor 2021 fiscale veranderingen voor goede doelen op komst. De verwachting is dat contante giften niet langer aftrekbaar zullen zijn en dat ook de automatische status van algemeen nut beogende instelling (anbi) voor overheidsinstellingen gaat veranderen. Daarnaast worden er nog andere maatregelen voorbereid. Giften moeten vanaf 2021 met schriftelijke stukken kunnen worden onderbouwd. […] Verder lezen →

Nieuwe KNB-campagne ‘Wat is uw testamentmoment?’

De KNB is in september begonnen met een publiekscampagne om u aandachtspunten aan te reiken over uw testament. Het eerste kind, het ontmoeten van een nieuwe liefde of het stuklopen van een relatie. Op zulke en nog veel andere momenten denkt u niet zomaar aan uw testament, terwijl het er allemaal wel gevolgen voor heeft. […] Verder lezen →

Ver voor huwelijk afgesloten huwelijkse voorwaarden zijn geldig

Er is een interessante juridische discussie gaande voor de rechter. Huwelijkse voorwaarden die voorafgaand aan een huwelijk worden afgesloten treden in werking op de dag van huwelijksvoltrekking. Wat nu als de huwelijkse voorwaarden op dat moment nog niet zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister? Het discussiepunt wordt helemaal duidelijk in een recente zaak over huwelijkse voorwaarden […] Verder lezen →

Bijstand terugbetalen na overlijden langstlevende ouder

Als een bijstandsuitkering niet zou zijn verleend als de uitkeringsgerechtigde eerder over naderhand beschikbaar gekomen middelen had kunnen beschikken, kan de uitkering worden teruggevorderd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als na het overlijden van de eerste ouder het vruchtgebruik van diens nalatenschap is gelegateerd aan diens partner. Als die langstlevende partner na verloop van […] Verder lezen →