Nieuws

Misbruik startersvrijstelling overdrachtsbelasting voorkomen

(Bron KNB) De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór de verkrijging. En er komt een vrijstellingsregeling voor bepaalde gevallen van terugkoop van een woning. Deze maatregelen staan in het […] Verder lezen →

Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor ex-vennoten

Hoe belangrijk het is om als ondernemer je administratie goed op orde te hebben, bleek weer uit een recente rechterlijke uitspraak. Daaruit blijkt – zoals ook al in eerdere uitspraken tot uiting gekomen – dat het stoppen als medevennoot in een vennootschap onder firma niet genoeg is om de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van een […] Verder lezen →

Een concepttestament is geen testament

Regelmatig komt het voor dat iemand een testament laat opstellen en dat vóór ondertekening van de te passeren versie de opsteller overlijdt. Wie in het concept als enig erfgenaam is benoemd, vist achter het net.In dergelijke gevallen wil de begunstigde nogal eens bij de rechtbank een verklaring voor recht vragen dat hij of zij enig […] Verder lezen →

De gevolgen van een (niet) zakelijke lening

Een lening die verstrekt is onder onduidelijke voorwaarden of voorwaarden die in het rechtsverkeer ongebruikelijk zijn kan gevolgen hebben voor zowel de verstrekker (schuldeiser) van die lening als voor de ontvanger (schuldenaar).Normaliter zal een zakelijk verstrekte lening betekenen dat als de lening niet kan worden terugbetaald de niet terugbetaling een verliespost met zich brengt die […] Verder lezen →