Nieuws

Levens)testamenten en huwelijkse voorwaarden belangrijk voor continuïteit onderneming

Als ondernemer bent u dag en nacht bezig met uw bedrijf, bezig met uw product of dienst. Ondernemen is ook vooruitzien, en dat niet alleen over uw product of dienst, maar ook over de continuïteit van uw bedrijf. Dat is niet alleen van belang in verband met mogelijk overlijden, maar ook met het niet meer […] Verder lezen →

Onverplicht nakomen finaal verrekenbeding doet vordering teniet

Huwelijkse voorwaarden bevatten soms een verrekenbeding waarvan de tekst inhoudt dat het beding allen kan worden ingeroepen bij leven van beide partners. De bedoelde bepaling omvat dan de verplichting van echtgenoten om op eerste verzoek van een van hen – bij leven – de waarde van beide vermogens 50/50 te verdelen, alsof zij in gemeenschap […] Verder lezen →

Onderhandse lening eigen woning vergt jaarlijkse informatie aan fiscus

Wie een eigenwoninglening is aangegaan bij bijvoorbeeld familie, eigen BV of buitenlandse bank, is verplicht om jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting gegevens over de schuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Doet u dat niet of niet tijdig dan ziet de fiscus de lening niet al eigenwoningschuld en heeft u geen recht op renteaftrek. De informatieplicht […] Verder lezen →

Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB

Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerken in gevaar brengen.Kerkgebouwen in de verkoop, herbestemmen of multifunctioneel maken. In de media is er de afgelopen tijd veelvuldig aandacht aan besteed. De fiscus gaat bij de vaststelling voor de kerkenvrijstelling uit van een toerekening naar evenredigheid van het gebruik van elke afzonderlijke ruimte. […] Verder lezen →