Eigen regels voor appartement

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is een eigendomsaandeel in een gebouw en biedt het exclusieve gebruiksrecht van een afzonderlijk (privé-) gedeelte.

Meer informatie leest u in de brochure: Eigen regels voor appartement

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement gaat over gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en over (gemeenschappelijke) verplichtingen van de eigenaren. Het bevat ook aanvullende regels, bijvoorbeeld over het plaatsen van antennes.

Meer informatie leest u in de brochure: Eigen regels voor appartement

Financieel overzicht

Welke kosten voor rekening van de eigenaars gezamenlijk komen en wat uw deel daarin is, staat in het reglement.

Meer informatie leest u in de brochure: Eigen regels voor appartement