Partnerverklaring bij hypotheek

Wat is een partnerverklaring?

Financiële instellingen verbinden aan een hypothecaire lening pandrecht op een levensverzekering. De financier ontvangt ingeval van overlijden de uitkering dan rechtstreeks, waarmee uw hypotheeks-schuld vervalt. U kunt er ook voor kiezen om met een partnerverklaring de uitkering alleen ten goede te laten komen aan uw partner. Dat kan u veel erfbelasting besparen.

Meer informatie leest u in de brochure: Partnerverklaring bij hypotheek

Juridische en fiscale gevolgen

Ondertekening van een partnerverklaring heeft juridische en fiscale gevolgen. Vooral als er kinderen uit verschillende relaties zijn is extra aandacht nodig. Met een partnerverklaring komt de uitkering
immers eerst bij uw partner en dus later bij zijn of haar kinderen terecht. Ook de omvang van uw nalatenschap is van belang. De gevolgen voor de erfbelasting kunnen met of zonder partnerverklaring
aanzienlijk verschillen.

Meer informatie leest u in de brochure: Partnerverklaring bij hypotheek

Wanneer wel een partnerverklaring?

De partnerverklaring is wel nuttig als u niet getrouwd of geregistreerd partner bent, wel kinderen heeft maar geen testamenten en samenlevingscontract.

Meer informatie leest u in de brochure: Partnerverklaring bij hypotheek

Wanneer geen partnerverklaring?

De partnerverklaring is niet nuttig als er kinderen uit verschillende relaties zijn en u de kinderen
zoveel mogelijk van hun eigen ouder wilt laten erven. U kunt dan de verzekeringsuitkering beter in
de nalatenschap laten vallen. Stem dan als ouders wel uw testamenten op uw wensen af.

Meer informatie leest u in de brochure: Partnerverklaring bij hypotheek