Stamrecht BV levert u meer geld op

Crisis. Ontslagen. Verhoging van AOW-leeftijd. Pensioen in eigen beheer. Er zijn steeds meer redenen om maatregelen te nemen waarmee u fiscaal zo voordelig mogelijk kunt zorgen voor een constant periodiek inkomen. Tot 2014 voorzag de stamrecht BV in die mogelijkheid. De stamrechtvrijstelling waarop dat gebaseerd is, is vervallen. Ontslagvergoedingen worden nu volledig belast in box I.

Bestaande stamrechten hoeven niet meer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. Na een overgangsperiode in 2014 wordt sinds 1 januari 2015 belasting geheven over de volledige uitkering.

Ook op het onderbrengen van ontslagvergoedingen in bankspaar- en verzekeringspolissen bestaat geen belastingvrijstelling meer.