Schenken bespaart geld

Schenkingen

Schenkingen zijn er in veel varianten. U kunt een schenking doen in geld, in goederen en op papier. En u kunt de schenking vastleggen in een overeenkomst, maar dat is niet verplicht.
Een schenking die in een overeenkomst is vastgelegd biedt u belangrijke voordelen voor de schenk- en erfbelasting.

Meer informatie leest u in de brochure: Schenken bespaart geld

Wat is een schenking?

Het kenmerk van een schenking is dat daar geen tegenprestatie tegenover staat. U doet de schenking uit vrijgevigheid, om welke reden dan ook. Uw vrijgevigheid kan zover gaan dat u de schenking “vrij van recht” doet. Dat betekent dat u zelf de schenkbelasting betaalt. In alle andere gevallen betaalt de ontvanger belasting over het deel dat de schenking het voor de belasting vrijgestelde bedrag te boven gaat.

Meer informatie leest u in de brochure: Schenken bespaart geld