Onzakelijk lage prijs voor aandelen houdt geen stand


Het
overdragen van aandelen aan derden, bijvoorbeeld kinderen, tegen een koopsom
die niet vergelijkbaar is met de reële waarde, beoordeelt de fiscus,
bekrachtigd door de rechter als een onzakelijk lage prijs. Het argument dat de
rendementswaarde van de aandelen nihil zou zijn, omdat de invloed van de kopers,
die minderheidsaandeelhouder worden¸ daarmee geen zeggenschap hebben over het dividendbeleid.

Zowel
de fiscus als de rechter zien dat met de aandelenverkoop ook een voordeel uit
aanmerkelijk belang is ontstaan. In de betreffende casus ging het om een belang
van in totaal 10%, met een waarde in het economisch verkeer die een veelvoud
was van de verkoopprijs.
Ook
een beroep op de IB-bedrijfsopvolgingsregeling is niet houdbaar. Daarvoor is
nodig dat er sprake is van ‘meer-arbeid’ om ‘meer-rendement’ te behalen. In de
casus is dat niet aan de orde.

Wilt
u meer weten over het overdragen of verkopen van aandelen? Bel ons voor het
maken van een afspraak.