Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

(Bron KNB) Het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen van erkenning wordt opgeheven in de wet ‘erkenning en gezag’ waarvan het ontwerp onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer. 

De ongehuwde partner van de moeder krijgt automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld.
Er
zijn overigens wel enkele uitzonderingen op het automatisch krijgen van het
gezag. Bijvoorbeeld als één of beide ouders onbevoegd zijn tot gezag, de voogd
met het gezag over het kind is belast of de moeder en erkenner in een notariële
akte of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag
alleen door de moeder wordt uitgeoefend.

Koppeling
beperken

De
KNB en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) adviseerden om de
automatische koppeling van erkenning en gezag te beperken tot stellen met een
notarieel samenlevingscontract. De notaris legt hen namelijk de betekenis van
het gezamenlijk gezag uit en controleert of beide (aanstaande) ouders dat
gezamenlijk gezag willen. Dit advies is niet overgenomen.