Notariële akte verplicht bij huurkoop onroerend goed

In het Burgerlijk Wetboek is exact bepaald voor welke rechtshandelingen een notariële akte verplicht gesteld is. Dit is onder meer het geval bij het kopen van een woning en het sluiten van een hypotheek. Mogelijk minder bekend is dat een huurkoopovereenkomst met betrekking tot een woning ook moet worden vastgelegd bij notariële akte.

Recent
speelde hierover een rechtszaak tussen een (huur)koper van een stacaravan die
van de overeenkomst af wilde, waarbij de kantonrechter de huurkoopovereenkomst heeft
vernietigd omdat de overeenkomst niet in een notariële akte was vastgelegd. De
overwegingen waren daarbij dat op grond de wet ook een stacaravan die bedoeld
is om duurzaam op een plek te blijven staan, wordt aangemerkt als een gebouw/woning.
Hiervan is sprake als het betreffende bouwwerk (de stacaravan) naar aard en
inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven, waarbij onder meer wordt
gelet op de bedoeling van de eigenaar voor zover deze naar de buitenwereld toe
kenbaar is. Het feit dat een stacaravan vrij eenvoudig verplaatsbaar is doet
dan niet ter zake. Naar aanleiding van de stukken en foto’s die in deze rechtszaak
werden aangedragen en uit de verklaringen van de verkoper was de kantonrechter
van oordeel dat de stacaravan als geheel aangemerkt moest worden als een
onroerende zaak. Dit mede aangezien er sprake was van aansluiting op de
waterleiding en de aanwezigheid van een CV-ketel in een aanbouw.

De
tussen de verkoper en koper gesloten huurkoopovereenkomst had als bedoeling dat
de koper de stacaravan wel in gebruik mocht nemen terwijl de
eigendomsoverdracht pas zou plaatsvinden nadat de koper de volledige koopprijs
aan de verkoper is betaald. In dit geval was de koopprijs € 15.000 door de
koper te betalen in maandelijkse termijnen van € 1.000. Hieruit volgt dat de
koper die wel al het gebruik had van de stacaravan, eerst de volledige
koopprijs moest betalen voordat hij de eigendom van de stacaravan geleverd zou
krijgen.

De
rechter bepaalde uiteindelijk dat de huurkoopovereenkomst door de koper
vernietigd/teruggedraaid mocht worden waarbij de verkoper de reeds betaalde
termijnen moest terugbetalen. Wel moest de koper aan de verkoper een redelijke
vergoeding betalen voor het gebruik over
de achterliggende periode.

De
verkoper heeft zich zelf in de voet geschoten door zich vooraf niet goed te
laten informeren door bijvoorbeeld een notaris. Wilt u meer weten over huurkoop
van onroerend goed? Bel ons voor het maken van een afspraak.