NHG-kostengrens naar € 325.000

(Bron: NHG) NHG voert een nieuwe kostengrensmethodiek in en draagt daarmee volgens eigen zeggen bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens komt daarmee in 2021 uit op € 325.000. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.

Stabiliserend
effect kostengrens

NHG
heeft de afgelopen maanden samen met vertegenwoordigers van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën een
nieuwe NHG-kostengrensmethodiek ontwikkeld.
De
huidige methodiek is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen in de afgelopen 3
maanden. De nieuwe methodiek is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een
periode van 39 maanden, vermeerderd met een correctiefactor om aan te sluiten
bij de gemiddelde huizenprijs in het betreffende jaar. De kostengrens zal zich
zo gelijkmatiger ontwikkelen dan voorheen en draagt hierdoor bij aan een
stabielere woningmarkt.

De
NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er
energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger,
namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020.

NHG-premie
blijft 0,7%

Woningkopers
betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun
hypotheek, net als in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven streeft NHG ernaar dit
niveau de komende jaren vast te houden.

De Raad
van Bestuur NHG stelt dat door de stabielere kostengrens en premie NHG bijdraagt aan
een gezondere woningmarkt. NHG zet zich in voor verantwoorde woonfinanciering
door meer consumenten toegang te geven, processen te verbeteren, te helpen met
woningbehoud en een vangnet te bieden. Het fonds achter NHG is voldoende
robuust om de risico’s die NHG overneemt van geldverstrekkers en consumenten op
te vangen.”

De
NHG-premie en kostengrens zijn vastgelegd in de Voorwaarden & Normen, die
NHG uiterlijk 1 november publiceert en per 1 januari 2021 ingaan.