Kabinet wil investeren in woningbouw en nieuw energielabel

(Bron: KNB) Het kabinet wil de weg vrij maken voor nog meer woningbouw. Daarom investeert de overheid tot 2030 100 miljoen euro in de aanpak van de stikstofproblematiek. Vooral de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen krijgt ondersteuning. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Investeringen
in latere jaren worden door het kabinet naar voren gehaald om de economie te
ondersteunen en de bouw op gang te houden. Er komt daarom 50 miljoen euro vrij
voor nieuwe huisvesting van kwetsbare groepen, zoals daklozen, arbeidsmigranten
en ouderen. Ook investeert het kabinet 50 miljoen euro in het versneld
realiseren van betaalbare woningen. In totaal is 450 miljoen euro voor de
woningbouw beschikbaar in 2021.

Van
winkel naar woning

Het
kabinet blijft het transformeren van bestaande gebouwen, zoals leegstaande
winkels, kantoren en bedrijfsterreinen stimuleren. Door de coronacrisis komen
er meer winkel- en horecapanden beschikbaar die omgebouwd kunnen worden tot
woningen. Het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar om dit te
stimuleren, dit moet ongeveer 9.000 woningen opleveren.

Verduurzamen
en energielabels

Individuele
gebouweigenaren krijgen in 2021 meer mogelijkheden om mee te werken aan het
verduurzamen van de woning. Er komt een warmtefonds en de drempels voor het
verhogen van de hypotheek voor verduurzaming worden verlaagd. Energielabels
veranderen per 1 januari 2021. Er komt een nieuwe bepalingsmethode. Adviseurs
gaan de woning bezoeken om de duurzaamheid ervan vast te stellen. De
woningeigenaar krijgt hierdoor een meer nauwkeurig en uitgebreid label. De
notaris moet bij de overdracht van een woning controleren of het energielabel
er is: vanaf volgend jaar is dat dus het energielabel nieuwe stijl.