Zoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbij

(Bron: KNB) Notarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken. Dat staat in het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit dat voor consultatie is gepubliceerd. 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) juicht dit voorstel toe. Zo
kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, zoals hun
poortwachtersrol, beter uitoefenen. De KNB
heeft eerder bepleit dat notarissen in het Handelsregister mogen zoeken op
natuurlijke personen. Zo kunnen notarissen meer bijdragen aan de voorkoming en
bestrijding van fraude en andere vormen van financieel-economische
criminaliteit door middel van rechtspersonen. Ook de advocatuur kan zich
vinden in dit voorstel. Tegelijkertijd moeten hiervan geen wonderen worden
verwacht. Het kan buitengewoon lastig zijn om onderlinge dwarsverbanden in een
netwerk van ondernemingen te duiden.

Bestuursverbod

Een ander belangrijk punt in het
ontwerpbesluit is de registratie van bestuursverboden. Om te kunnen
controleren of de voorgenomen benoeming van een persoon niet wordt belemmerd
door een bestuursverbod, krijgt de notaris toegang tot de naam en de
geboortedatum van de personen die met een bestuursverbod zijn geregistreerd. De
KNB en de advocatuur pleiten ervoor dat ook de geboorteplaats van de betrokken
personen inzichtelijk wordt voor de notaris. Dit moet het risico op
persoonsverwisseling bij de toepassing van een bestuursverbod verkleinen.

Wilt u meer weten over het oprichten van
vennootschappen en dergelijke en de controle op natuurlijke personen daarbij?
Bel ons voor het maken van een afspraak.