Negatieve rente nieuw fenomeen in notariaat

Iedereen heeft er al meerder keren van gehoord en gelezen. Banken gaan een negatieve rente hanteren op saldi op bankrekeningen vanaf 2,5 miljoen euro. Het heeft echter ook effecten voor bij de notaris gestorte koopsommen en waarborgsommen.

Koopsommen,
hypotheekleningen en waarborgsommen worden tijdelijk op de derdengeldenrekening
van de notaris gestort en na ondertekening van de bijbehorende akten
doorgestort naar de rechthebbenden. Het tegoed op de derdenrekening van een
notaris overstijgt als gevolg van de vele transacties in korte tijd vrijwel
altijd de grens van 2,5 miljoen euro. Dat betekent dat de bank daarover
negatieve rente berekent. De bank ziet maar één rekening en houdt er geen
rekening mee dat de bedragen die er op staan aan verschillende partijen toebehoort.

Het
is niet uitgesloten dat sommige banken over niet al te lange tijd de grens
zelfs op 1 miljoen euro stellen. Hoe dan ook, notariskantoren kunnen niet
vaststellen of het gestorte bedrag onder de eerste 2,5 miljoen valt of
daarboven. Om die reden wordt een gemiddeld te betalen rente berekend over een
langere periode en wordt dat als negatieve rente op het gestorte bedrag in
rekening gebracht. Een andere manier die wel wordt gehanteerd is een vast
bedrag per dossier.

Wilt
u meer weten over het doorberekenen van negatieve rente? Bel ons voor een
afspraak.