Meer zeggenschap direct betrokkenen bij deelgezag

Het wetsvoorstel deelgezag biedt nieuwe mogelijkheden op meer zeggenschap en inspraak voor personen dichtbij het kind. Maar volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging voor Mediators in het Notariaat (VMN) kan de concept wettekst nog wat aanvullingen gebruiken.

Dat
schrijven de KNB en de VMN in een reactie (pdf, 251 kB) op het wetsvoorstel. In
de nieuwe wet wordt deelgezag geregeld, wat vooral van toepassing is op
kinderen die opgroeien buiten de traditionele gezinssituatie. Ze hebben
bijvoorbeeld 2 mannen of 2 vrouwen als ouders. Of ze groeien op in een
één-ouder gezin of een samengesteld gezin. In deze gevallen zijn vaak ook niet-ouders
betrokken bij de opvoeding van het kind.

Voor
de geboorte

In
het wetsvoorstel wordt gesproken over maximaal 4 ouders: 2 gezagsdragers en 2
deelgezagdragers. Dat kan ook voor problemen zorgen, want vier verschillende
meningen kunnen sneller tot conflicten leiden. Om dit te voorkomen, stellen de
VMN en de KNB voor om ouders en toekomstige deelgezagdragers bij de aanvraag
van het deelgezag vóór de geboorte van het kind verplicht afspraken te laten
maken onder leiding van een ervaren mediator. De afspraken komen daarbij zwart
op wit te staan. Vooraf afspraken maken schept duidelijkheid, maakt
verwachtingen helder en is in het belang van het kind.

Na
de geboorte

Wanneer
het deelgezag meer dan 3 maanden na de geboorte van het kind wordt aangevraagd,
is een ouderschapsplan een logische aanvullende eis. Ook dit kan onder
begeleiding van een professioneel mediator worden opgesteld. Hoewel dit kosten
met zich meebrengt, kan dit plan ook veel toekomstige conflicten en kosten
voorkomen.

Voogd

Een
ander aandachtspunt is dat de deelgezagdrager na overlijden van beide of de
enige gezagsdrager voorrang krijgt boven de testamentair benoemde voogd. Dat
kan volgens de KNB en VMN niet de juiste keuze zijn. Het ligt meer voor de hand
de keuze van de gezagsdrager voor een voogd, vastgelegd in een testament, te
respecteren.

Wilt u meer weten over gezag of voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.