Mantelzorgwoning realiseren kent veel afwegingen

Vrijwel iedereen weet tegenwoordig wat een mantelzorgwoning is. Het is in elk geval een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van een van hun kinderen kunnen wonen.

Een
mantelzorgwoning wordt bij, in of aan een bestaande woning gebouwd. Het kan een
verbouwde garage zijn, een kleine aanbouw aan een woning, een unit los van het
hoofdverblijf. Deze drie mogelijkheden kunnen in de meeste gevallen worden
benut zonder omgevingsvergunning.

Toch
gelden er wel regels voor het realiseren van een mantelzorgwoning. Wie gaat dat
betalen, wie wordt de eigenaar? Dat hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn.
Ouders kunnen bijvoorbeeld een losse unit in de tuin betalen, terwijl het kind in
wiens tuin dat gebeurt eigenaar wordt. Met een opstalrecht echter kunnen de
ouders wel eigenaar van de unit worden. Als u het niet goed regelt, krijgt u te
maken met een schenking van ouders aan een kind. Dat kost schenkbelasting en
mogelijk ook vragen bij andere kinderen.
Een
andere noodzakelijke regeling is in het geval het kind eigenaar van de
mantelzorgwoning is en eerder overlijdt dan zijn of haar ouders. Wat moet er dan gebeuren?

Een
mantelzorgwoning betekent ook dat daar geen sprake meer van is zodra er geen
zorg meer verleend wordt. Op dat moment geldt de vrijstelling voor de
omgevingsvergunning niet langer. Opties die u dan heeft zijn het verwijderen
van de woning of alsnog een omgevingsvergunning aanvragen. Het is ook mogelijk
om de woning binnen de bestaande regels ongeschikt te maken als woning. Het uitbreken
van keuken en badkamer is daarvoor voldoende.

Een
punt om zorgvuldig mee om te gaan is de scheiding tussen hoofdwoning en
mantelzorgwoning. Dat heeft namelijk weer gevolgen voor onder meer zorgtoeslag,
AOW en renteaftrek. U kunt hieraan al voldoen als de mantelzorgwoning een eigen
huisnummer heeft.
Daartegenover
staat dat één huisnummer voor beide woningen weer voordelig is om de zakelijke
lasten laag te houden.

Kortom,
heel veel zaken waarmee u rekening moet houden. Wilt u meer weten over het
realiseren van een mantelzorgwoning? Bel ons voor het maken van een afspraak.