Herbenoeming bestuurder stilzwijgend of via besluit

Herbenoeming van bestuurders van rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen) is alleen mogelijk via een ondubbelzinnig daartoe genomen besluit. Echter, een bestuurder kan ook stilzwijgend zijn herbenoemd, ook al staat in de staturen een maximale duur van een benoeming.

Veel
statuten bevatten een bepaling dat een
bestuurder voor een bepaald aantal jaren kan worden benoemd met meestal ook de
mogelijkheid van verlenging van die termijn.

Soms
bevatten statuten ook speciale bepalingen, bijvoorbeeld dat twee bestuurders de
bevoegdheid of zelfs de opdracht hebben om een derde bestuurder. Onlangs kwam
de rechter er aan te pas toen twee benoemingsbevoegde bestuurders de derde
bestuurder ontsloegen. In de statuten stond dat bestuurders telkens voor een
periode van maximaal drie jaar een derde bestuurder moeten benoemen. Dat
laatste hadden zij al diverse keren achterwege gelaten, maar de derde
bestuurder toch altijd officieel in de besluitvorming betrokken.
Twee
van de drie bestuurders besloten op enig moment een benoemingsbevoegde
bestuurder te ontslaan. Die kwam
daartegen in het geweer en voerde als argument aan dat de niet-benoemingsbevoegde
bestuurder geen bestuurder meer zou zijn omdat hij nooit was herbenoemd.

De
rechter oordeelde dat inderdaad vaststond dat de derde bestuurder niet
uitdrukkelijk was herbenoemd, er waren geen besluiten daartoe genomen. De
statuten van de stichting bepaalden echter niet dat uitdrukkelijke herbenoeming
noodzakelijk is. Daarmee is er volgens de rechter sprake van opeenvolgende
stilzwijgende herbenoemingen, mede ook omdat diverse oproepen voor
vergaderingen met agenda en notulen en stukken telkens ook zijn gericht aan het
nit-benoemingsbevoegde bestuurslid van die stichting. De conclusie is dan dat deze
nog steeds bestuurder is en derhalve rechtsgeldige besluiten kan nemen. Het
ontslag is dus rechtsgeldig tot stand gekomen.

Tijdige
en uitdrukkelijke herbenoeming kan problemen voorkomen en schept
duidelijkheid! Wilt
u meer weten over de werking van statutaire bepalingen van rechtspersonen? Bel
ons voor het maken van een afspraak.