Grotendeels gesloopte woning valt bij verkoop onder 2% tarief overdrachtsbelasting


Kan
een huis dat grotendeels is gesloopt bij koop/verkoop nog worden aangemerkt als
woning? Die vraag is vooral van belang als op de plek van het huis een andersoortig
pand wordt gebouwd. Het antwoord op die vraag is van belang voor de hoogte van
de overdrachtsbelasting, 2 of 8%.

Voor
de fiscus zal de sloop kunnen aangrijpen om te concluderen dat de
oorspronkelijke woonfunctie niet meer van toepassing is en daarom 8%
overdrachtsbelasting wil heffen. De rechter is echter gehouden aan een zo
objectief mogelijke beoordeling, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij
de kenmerken van het bouwwerk. Met welk doel bijvoorbeeld is het pand oorspronkelijk
ontworpen en gebouwd? Als het pand oorspronkelijk als woning is ontworpen en
gebouwd en daarna alleen maar een woonbestemming heeft gehad en dat het – ook als is het in grotendeels gesloopte
toestand – bij verkoop nog steeds bestond, dan is het een woning in de zin van
de wet. De toekomstige bestemming van het pand is dan voor de rechter niet meer
relevant.

De
aard van een pand gaat niet verloren door gedeeltelijke sloop, schade of
verval. Het maakt niet uit of het pand niet meer werd bewoond of onbewoonbaar
was op het moment van verkoop. Hiermee wordt aangesloten bij een arrest van de
Hoge Raad waarin staat dat de verkrijging van sloopwoningen, gestripte woningen
en cascowoningen “gefaciliteerd is als de bouwkundige aard (ontwerp, structuur,
indeling) van het te slopen of te bouwen object maar zodanig is dat daaruit
objectief een woonfunctie volgt”. Daarmee is op de (ver)koop van dergelijke
panden het lage overdrachtsbelastingtarief van 2% van toepassing.

Wilt
u meer weten over alle haken en ogen bij het kopen van een huis? Bel ons voor
het maken van een afspraak..