Legt u één en ander vast als u geld uitleent aan uw kind?

En wat gebeurt er met de lening als u komt te overlijden?

Als u als ouder een geldbedrag aan een van uw kinderen leent, dan krijgt u een vordering op dat kind. Het kind zal op een gegeven moment deze lening weer aan u terug moeten betalen. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat gebeurt er als u komt te overlijden?

Het is vanzelfsprekend dat het lenen van een geldbedrag geen schenking is. Een schenking hoeft namelijk niet terugbetaald te worden. Vroeger (vóór 2003) moest een schenking aan een kind na het overlijden van de ouder wel worden ‘teruggegeven’ aan de nalatenschap van de overleden ouder. De schenking werd op dat moment dus ook beschouwd als een soort lening.
Vanaf 2003 geldt dat eenmaal gedane schenkingen niet meer hoeven te worden ‘terugbetaald’ aan de nalatenschap. Eens gegeven blijft gegeven, is dus het uitgangspunt. Dit levert een verschil op tussen een schenking en een lening. Een bedrag dat slechts is uitgeleend, zal namelijk wél moeten worden terugbetaald aan de ouder of – als deze is overleden – aan zijn nalatenschap.

Bij het uitlenen van een geldbedrag aan een kind, is het belangrijk om hierbij duidelijk de voorwaarden van de lening vast te leggen, zoals eventueel te betalen rente, de aflossing en de opeisbaarheid van de lening. Die duidelijkheid kunt u geven door een schuldbekentenis op te maken van de lening.

Lees voor meer informatie het complete artikel of maak een afspraak met uw notaris voor deskundig advies.