Schenkingen aan goede doelen worden strenger gereguleerd

Vanaf dit jaar gelden er strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wilt u dit jaar schenkingen doen, let dan op de nieuwe regels.

De
Belastingdienst legt schenkingen in contanten aan banden en heeft ook een
taxatieplicht ingevoerd voor sommige schenkingen in natura. Voorwaardelijke
schenkingen moeten ook worden voorkomen.
Tot
2021 kon u contante schenkingen aan ANBI’s aftrekken van de belasting en was
het voldoende dat u voor de belastingaftrek een kwitantie van de schenking kon
overleggen. Dat is niet langer mogelijk, u moet voor een correcte aangifte een
bedrag overmaken aan de ANBI en het bankafschrift bewaren.
Voor
schenkingen in natura moet u een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren als de
schenking een waarde heeft van meer dan € 2.500.

Fondsen
gaan meewerken met de Belastingdienst als het gaat om het opsporen van fraude
bij voorwaardelijke schenkingen. Dat zijn schenkingen die kunnen worden
herroepen als niet aan de voorwaarden is voldaan. Belastingdienst en fondsen
willen hiermee voorkomen dat een belastingplichtige in een kalenderjaar geld
aan een goed doel schenkt, profiteert van de giftenaftrek in dat jaar en
vervolgens de gift in het nieuwe kalenderjaar herroept. Goede doelen werkten
daar vaak aan mee vanwege de relatie met de schenker. Fondsen gaan nu bij de
Belastingdienst melden als er een substantiële gift zonder reden wordt
herroepen, in gevallen van vermoede fraude kan dat ook bij kleinere schenkingen
worden gedaan.

Wilt
u meer weten over de nieuwe regels bij voor schenkingen? Bel ons voor het maken
van een afspraak.