Repeterende schenking aangemerkt als afzonderlijke schenkingen


Vaak
worden schenkingen van ouders aan kinderen voor een periode van vijf jaar in
een notariële schenkingsakte opgenomen. Dit is een fiscaal aantrekkelijke
manier van schenken. Het komt echter ook voor dat op een en dezelfde dag vijf
afzonderlijke schenkingsakten voor de volgende vijf jaren worden gepasseerd.

De
inhoud van deze akten is vrijwel identiek, in vier van de vijf akten is echter
bepaald dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de
langstlevende van de ouders nog in leven is op achtereenvolgens 1 januari van
de jaren volgend op de eerste akte / het eerste jaar.
Voor
de fiscus was dit in een geval aanleiding om de schenkbelasting van alle vijf
schenkingen samen te voegen en in het eerste jaar te belasten. De fiscus zag
samenhang tussen de akten en zag het als een periodieke uitkering zoals in de
schenkingsakte voor vijf achtereenvolgende jaren het geval is.

Zowel
rechtbank als gerechtshof zagen niets in de opvatting van de
belastinginspecteur. Die vinden de schenkingen geen periodieke uitkering die in
één rechtshandeling worden. Het gaat in dit geval om vijf afzonderlijke rechtshandelingen,
waarvan vier een opschortende voorwaarde bevatten. Dat betekent dat de schenkingen
gespreid in de tijd in vijf verschillende jaren tot stand zijn gekomen zodat de
fiscus ze niet mag samenvoegen.

Wilt
u meer weten over periodieke schenkingen of schenkingen onder opschortende
voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak..