Overdrachtsbelasting zorgt voor topdrukte in het notariaat


(Bron:
KNB) Notarissen hebben in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw een recordaantal
akten gepasseerd. In totaal passeerden zij ruim 490.000 akten, 50.000 akten
meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 11,4 procent. Het overgrote
deel daarvan betreft overdrachten van onroerend goed en hypotheken: deze zijn
respectievelijk 12.000 en 22.000 keer vaker gepasseerd.

Aanleiding
voor deze topdrukte zijn de gewijzigde tarieven voor de overdrachtsbelasting
per 1 januari 2021 én per 1 april 2021. Tot 1 januari leverde de eerste
wijziging vooral voordeel op voor beleggers, daarna voor starters op de
woningmarkt. Starters betalen vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting over de
aankoopsom van een woning. Dat was 2 procent. Per 1 april is die vrijstelling
beperkt tot een woningwaarde van 400.000 euro.

Bv’s
en samenlevingscontracten

Ook
het aantal nieuw opgerichte bv’s en samenlevingscontracten steeg flink:
respectievelijk ruim 21 en 40 procent. In absolute aantallen vormen die akten
echter een veel kleiner aandeel van het totaal aantal akten. Het aantal nieuw
opgerichte bv’s steeg met bijna 3.500 tot ongeveer 19.500, het aantal
samenlevingscontracten met iets meer dan 4.000 tot bijna 14.000 akten. Het
aantal testamenten dat werd geregistreerd bij de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) is ongeveer hetzelfde als het eerste kwartaal vorig
jaar (76.000).

‘Teken
vandaag voor morgen’ slaat aan

Het
aantal levenstestamenten nam met ruim 5 procent af, van ruim 43.000 in het
eerste kwartaal van 2020 tot bijna 41.000 dit jaar. Vergeleken met de maand
februari van dit jaar is het aantal levenstestamenten in maart echter sterk
gestegen (21,7 procent), mede als gevolg van de reclamecampagne ‘Teken vandaag
voor morgen’.

Toekomstverwachting

De
topdrukte in de vastgoedpraktijk lijkt echter over zijn hoogtepunt heen. Ruim
een derde van het aantal respondenten dat meedeed aan het maandelijkse
onderzoek van de KNB geeft aan dat het aantal nieuwe zaken in de
vastgoedpraktijk is afgenomen. Bij 40 procent is dat aantal gelijk gebleven en
22 procent gaf aan dat het aantal is toegenomen. In de familiepraktijk geeft 27
procent een toename aan. Ruim 10 procent noteert een daling en bij ruim 62
procent is het aantal nieuwe zaken gelijk gebleven. Het aantal nieuwe zaken in
het ondernemingsrecht groeit bij ruim 35 procent van de respondenten, 19
procent ziet een afname en bij ruim 45 procent is het aantal nieuwe zaken
gelijk gebleven.