Vooruitbetaalde rente over periode na overlijden is aftrekbaar


De
wet bepaalt dat bij een vooruitbetaling van hypotheekrente die overloopt in het
volgende kalenderjaar mag worden afgetrokken in de aangifte van een intussen
overleden belastingplichtige. De vraag is of dat ook geldt in situaties waarin er
geen overloop is naar het volgende kalenderjaar. Daarover staat niets in de
wet.

De
Hoge Raad vindt het niet consistent dat bij kalenderoverschrijdende
vooruitbetaling wel alle niet fiscaal afgetrokken rente alsnog in aanmerking komt
voor aftrekt, maar dat die aftrekmogelijkheid er niet zouden zijn voor over één
kalenderjaar vooruitbetaalde rente. In de praktijk betekent het echter dat er
wel verschillen zijn in de toepassing van de aftrekmogelijkheden:

 1. Als
  de vooruitbetaalde rente betrekking heeft op de eerste zes maanden van het
  volgende kalenderjaar is die rente aftrekbaar in het jaar van betaling.
 2. Is
  de rente vooruitbetaald over een langereperiode dan zes maanden of bijvoorbeeld
  het hele volgende kalenderjaar, dan is die niet aftrekbaar in het jaar van
  vooruitbetaling, maar in het jaar waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.
 3. Als
  de belastingplichtige overlijdt in de periode waarin de rente voor een periode betaald
  is die langer is dat zes maanden van het eerstvolgende kalenderjaar, dan is de
  rente aftrekbaar in het jaar van overlijden

Wilt
u meer weten over regelingen waarmee u belasting kunt besparen, bijvoorbeeld
schenkingen en testamenten? Bel ons voor het maken van een afspraak.