Online oprichting bv belangrijke stap in modernisering ondernemingsrecht


(Bron
KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde
Commissie Vennootschapsrecht (GCV) vinden online oprichting van bv’s een belangrijke
stap in de modernisering van het ondernemingsrecht in Nederland. Dit schrijven
de KNB en de GCV in reactie op de consultatie over het voorontwerp online
oprichting bv’s.

Door
de keuze om de rol van de notaris te handhaven bij de oprichting van een bv en
een centraal passeersysteem te introduceren, onderstreept het ministerie van
Justitie en Veiligheid het belang van rechtszekerheid, rechtsbescherming en het
voorkomen van fraude en criminaliteit. Dat schrijft de KNB in haar reactie
(pdf, 207 kB) op de consultatie. Met deze ontwikkeling wordt een eerste
concrete stap gezet in de richting van verdere digitalisering van de
verschillende typen notariële akten. Daarmee wordt een fundament gelegd voor
een modern en duurzaam notariaat.

Juiste keuze

De GCV
vindt handhaving van notariële tussenkomst voor de online oprichting van een bv
een juiste keuze. De commissie onderschrijft de argumenten (rechtszekerheid,
rechtsbescherming van partijen en bestrijding van criminaliteit) die daarvoor
worden genoemd in de concepttoelichting. De GCV maakt in haar advies diverse
opmerkingen over het voorontwerp. De commissie zou bijvoorbeeld graag zien dat
de oprichtingsakte ook in een andere taal dan het Nederlands kan worden
gepasseerd.