Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB


Het
multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerken
in gevaar brengen.
Kerkgebouwen
in de verkoop, herbestemmen of multifunctioneel maken. In de media is er de
afgelopen tijd veelvuldig aandacht aan besteed. De fiscus gaat bij de
vaststelling voor de kerkenvrijstelling uit van een toerekening naar
evenredigheid van het gebruik van elke afzonderlijke ruimte. Die toerekening is
bepalend of aan de grens van 70% van de kerkenvrijstelling wordt voldaan.

Als
de grote kerkzaal naast de zondagse diensten ook – op andere dagen – gemengd gebruikt
wordt, moet deze ook voor het gedifferentieerde gebruik in aanmerking worden
genomen. Het maakt ook niet uit dat de kerkzaal voor 80 tot 90% gebruikt wordt
voor de openbare eredienst, het gebruik als geheel wordt meegenomen in de
beoordeling van de 70%-grens

Wilt
u meer weten over de regels voor kerkenvrijstelling voor de OZB? Bel ons voor
het maken van een afspraak.