Onderhandse lening eigen woning vergt jaarlijkse informatie aan fiscus


Wie
een eigenwoninglening is aangegaan bij bijvoorbeeld familie, eigen BV of
buitenlandse bank, is verplicht om jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting
gegevens over de schuld aan de Belastingdienst te verstrekken. Doet u dat niet
of niet tijdig dan ziet de fiscus de
lening niet al eigenwoningschuld en heeft u geen recht op renteaftrek.

De
informatieplicht heeft betrekking op de volgende gegevens:

 1. 1.
  de
  datum van aangaan van de schuld;
 2. 2.
  het
  startbedrag van de schuld;
 3. 3.
  de
  maandelijkse rentevoet;
 4. 4.
  de
  contractueel vastgelegde looptijd in maanden;
 5. 5.
  de
  contractueel vastgelegde wijze van aflossing;
 6. 6.
  de
  identiteitsgegevens van de geldverstrekker, waaronder het fiscale nummer.

Bij
het verstrekken van de identiteitsgegevens wordt onderscheid gemaakt tussen
zogenaamde administratieplichtigen en niet-administratieplichtigen. De eerste
categorie – banken, verzekeraars e.a. – zijn bij wet aangewezen. Familie, eigen
BV en buitenlandse banken zijn niet-administratieplichtigen. Om die reden ligt
die verplichting bij u. De eerste groep niet-administratieplichtigen zijn
natuurlijke personen (bijvoorbeeld familie). Heeft u de lening op die manier
verkregen, dan moet u van die natuurlijke persoon de naam, het adres en het
burgerservicenummer of, als die ontbreekt,, een hiermee vergelijkbaar fiscaal
identificatienummer vermelden. De tweede groep niet-administratieplichtigen
zijn rechtspersonen (bv of buitenlandse bank). Daarvan moet u de naam, het
adres en een uniek nummer of fiscaal identificatienummer van de geldverstrekker
vermelden.

De
informatieplicht geldt sinds 2016. Bent u vergeten de informatie door te geven,
dan heeft u daarvoor nog de tijd tot de aanslag onherroepelijk wordt of bij een
tijdig bezwaar.

Er
gelden nog aanvullende voorwaarden:


 1. U
  mag de lening alleen gebruiken voor het kopen, verbouwen of onderhouden van uw
  huis of het afkopen van erfpacht.

 2. De
  lening moet binnen 30 jaar annuïtair of lineair worden afgelost. Een lening
  afgesloten vanaf 1 januari 2013 moet annuïtair of lineair worden afgelost in 30
  jaar.

 3. De
  rente moet marktconform zijn.

 4. U
  moet de rente echt betalen. Wordt het bedrag kwijtgescholden, ontstaat ook geen
  renteaftrek.

 5. U
  mag geen fiscale partner van de geldverstrekker zijn, behalve als u zonder de
  geldverstrekker in het huis gaat wonen.

Wilt
u meer weten over het opstellen van een onderhandse geldleningsovereenkomst/hypotheek?
Bel ons voor het maken van een afspraak.