Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd.

Met
de nieuwe wet beoogt het parlement dat ondernemingen die wel rendabel zijn surseance
van betaling of faillissement kunnen ontlopen. Het wordt voor deze bedrijven
mogelijk om de te hoge schulden of te hoge structurele kosten te saneren. De
rechtbank moet dan een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden
goedkeuren. Die goedkeuring bindt alle schuldeisers en aandeelhouders van de
onderneming aan de inhoud van het akkoord. Dat geldt ook voor degenen die tegen
het akkoord hebben gestemd. Tot nu toe is dat wel mogelijk. De inwerkingtreding
van de nieuwe wet is goed nieuws voor werknemers, ondernemers én schuldeisers.’

Vanwege
de coronacrisis en ondanks de vele steunmaatregelen zijn faillissementen een
reële dreiging boven de markt. Veel ondernemingen komen in financiële
moeilijkheden. In veel van die gevallen kan per 2021 faillissementen worden
voorkomen door het aanbieden van een onderhands akkoord.

Wilt
u meer weten over deze nieuwe wet “homologatie onderhands akkoord”? Bel ons
voor het maken van een afspraak.