BV oprichten uitkomst voor veel ondernemers


Eenmanszaken
worden steeds vaker omgezet in een besloten vennootschap (BV). Dat blijkt de
laatste maanden telkens opnieuw uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De
coronacrisis is daar mede debet aan. Die levert voor veel ondernemers de nodige
onzekerheid op. Met een BV willen ondernemers hun privévermogen veilig stellen.

In
de rechtsvorm eenmanszaak is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk met zijn of
haar vermogen. Dat kan worden voorkomen in een BV. Er zijn echter meer
aandachtspunten bij het oprichten van een BV, zoals het storten van een
startkapitaal. Dat mag elk gewenst bedrag zijn, maar niet nul. Daarnaast moet
de ondernemer een deugdelijke administratie voeren en jaarlijks de jaarrekening
deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Oprichting

Een
BV kan alleen bij de notaris worden opgericht. Wij stellen de oprichtingsakte
op, waarin ook de statuten worden opgenomen. Daarin staan de regels en
bepalingen van het bedrijf opgenomen, zoals bedrijfsnaam, vestigingsplaats,
doel, regels over aandelen, besluitvorming en ontbinding.

Zijn
wij daarmee gestart kunt u namens de BV in oprichting al rechtshandelingen verrichten,
die u na het ondertekenen van de oprichtingsakte moet bekrachtigen. Zolang de
bekrachtiging nog niet is gebeurd blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de gepleegde
rechtshandelingen.