Wensen notariaat rond overdrachtsbelasting grotendeels overgenomen

(Bron: KNB) Het ministerie van Financiën heeft na overleg met de KNB enkele wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel tot wijziging van de overdrachtsbelasting. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting en enkele amendementen.

Het beroep op de startersvrijstelling of
het verlaagde tarief moet uit de notariële akte blijken. Notarissen hechten een
schriftelijke verklaring aan de akte en sturen vervolgens een elektronische
kopie hiervan naar de Belastingdienst. De KNB en de Belastingdienst zijn in
overleg over voor beide partijen werkbare teksten in de akte.

In overleg met de KNB heeft de
staatssecretaris bovendien de termijn voor het verzenden van een elektronische
kopie van de schriftelijke verklaring verruimd. Deze was eerder gesteld op 1
werkdag na het ter registratie aanbieden van de akte aan de Belastingdienst. Nu
geldt een termijn van een maand.
Door een aangenomen amendement geldt
vanaf 1 april 2021 een woningwaardegrens voor de startersvrijstelling. Deze grens
is nu gesteld op € 400.000. Wanneer de waarde van de woning onder deze grens
ligt, geldt de startersvrijstelling en hoeft geen overdrachtsbelasting te
worden betaald. Bij een hogere woningwaarde geldt de startersvrijstelling niet
en moet over de gehele waarde 2 procent overdrachtsbelasting worden betaald.

Op grond van een ander overgenomen
amendement worden wooncoöperaties uitgezonderd van de tariefsverhoging naar 8
procent wanneer zij een woning verkrijgen van een woningcorporatie. Deze
verkrijgingen worden belast tegen 2 procent overdrachtsbelasting. Ook is een
amendement aangenomen waardoor de zogenoemde horizonbepaling in het
wetsvoorstel vervalt. Dat betekent dat de wijzigingen in de
overdrachtsbelasting, die oorspronkelijk voor vijf jaar zouden gelden, een
permanent karakter krijgen.

Wilt u meer weten over het kopen van een
huis en de juridische en fiscale aspecten daarbij? Bel ons voor het maken van
een afspraak.