Verder gebruik verkochte landbouwgrond door verkoper is nog geen pacht

Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt en met de koper afspreekt dat hij de grond mag blijven gebruiken tegen een vaste vergoeding per jaar. Met die afspraak is er echter nog geen sprake van een pachtovereenkomst.

Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van een pachtovereenkomst speelt de vraag of – in dit geval – de verkoper de grond al dan niet bedrijfsmatig exploiteert. In deze zaak, die onlangs voor de rechtbank Limburg speelde, had de verkoper een volledige baan in dienstbetrekking. Hij was niet afhankelijk van de opbrengsten van agrarische activiteiten. Het gebruik van het stuk grond bestond uit verouderde aanplant en voor het overige uit weiland. Er kon niet worden vastgesteld dat hij de grond daadwerkelijk gebruikte. Tot slot bleek ook de verkoopprijs er op te wijzen dat er sprake zou zijn van pachtvrije verwerving.
Dit waren voor de rechter stuk voor stuk argumenten om geen pachtverhouding vast te stellen.
Wilt u meer weten over pacht en het gebruik van verkochte grond? Bel ons voor het maken van een afspraak.