Schenkbelasting verrekenen met erfbelasting bij overlijden schenker binnen 180 dagen

Wanneer er tussen de datum van ontvangst van een schenking en het overlijden van de schenker minder dan 180 dagen zit, is er volgens de wet sprake van een zogenaamde fictief erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat bij de fiscale afwikkeling de schenking als (deel van de ) erfenis wordt behandeld. Er is dan over de schenking geen schenk- maar erfbelasting verschuldigd.

De schenkbelasting die over de schenking is betaald, wordt vervolgens in mindering gebracht op de erfbelasting. Echter, de 180-dagenregeling geldt niet voor alle schenkingen. Een van de uitzondering is de schenking voor de eigen woning (in 2018 maximaal € 100.800 belastingvrij). Over deze schenking hoeft ook in het geval van overlijden van de schenker binnen 180 na de schenking geen erfbelasting te worden betaald.
Wilt u meer weten over schenk- en erfbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.