Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021


Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en
aansprakelijkheid van bestuursleden aan in verenigingen, stichtingen,
coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet zijn de
volgende:

 1. het
  meervoudig stemrecht verandert. Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan
  uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen, dan kan dat nog maximaal 5
  jaar. Op 1 juli 2026 komt het betreffende artikel in de statuten automatisch te
  vervallen. Indien de statuten na 1 juli van dit jaar wijzigen, moet ook deze
  regeling vervallen;
 2. u bent
  verplicht in statuten op te nemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van
  een bestuurder/commissaris;
 3. u bent
  tevens verplicht een regeling over tegenstrijdige belangen in de statuten op te
  nemen. Een bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan
  besluitvorming over het betreffende onderwerp.

De statuten van uw vereniging, stichting, coöperatie
of onderlinge waarborgmaatschappij hoeven nu niet à la minute gewijzigd te
worden. De wet overruled de statuten op onderdelen.

Maar wanneer de statuten, op welk onderdeel dan ook,
na 1 juli van dit jaar worden gewijzigd, dan moet het meervoudige
stemrecht vervallen in de statuten. Bent u van plan de statuten in de loop van
dit jaar te gaan aanpassen, dan is het advies om (ruim) vóór 1 juli
contact met ons op te nemen, zodat wij u tijdig kunnen adviseren.