Vrolijkheid en verdriet bij toewijzen nalatenschap

Wie samenwoont met een vriend of vriendin kan een testament opmaken waarin op basis van een zorgverplichting de partner tot enig erfgenaam wordt benoemd. Dat gebeurt met grote regelmaat.

Wat
nu als de relatie op de klippen loopt, er een huwelijk met een nieuwe partner
op volgt maar geen nieuw testament wordt gemaakt? Wie is dan de erfgenaam? Het
hang er maar net van af hoe dat is omschreven in het testament. Is daarin een
persoon tot enig erfgenaam benoemd met als toevoeging “hierna te nomen mijn
partner, of alleen een persoon bij naam, of alleen het woord “partner”?

Vaak
moet de rechter beoordelen of de benoeming geldt voor de partner dan wel voor
de persoon die eventueel met name in het testament is vermeld. Als het begrip
“partner” leidend is in het testament, zal de rechter dat bij de beoordeling
het zwaarst laten wegen.
Als
de eerste partner – de vriend of vriendin in het hiervoor omschreven voorbeeld
– niet meer in beeld is en er een nieuwe partner aan de orde is, heeft de
rechter in dergelijke situaties de laatste partner het erfgenaamschap
toebedeeld. Dat is te meer het geval als blijkt dat beide partners bij het
verbreken van de eerste relatie met elkaar hebben afgerekend. Ook al gaat de
wet in dergelijke gevallen uit van huwelijkspartners, zien rechters blijkens de
jurisprudentie dit ook analoog gelden voor niet getrouwde partners.

Wilt
u meer weten over de juiste formulering van uw wensen in uw testament? Bel ons
voor een afspraak.