Verkoper aandelen moet betrouwbaarheid koper onderzoeken


Ondanks
maatregelen om BV-fraude tegen te gaan, is het wel gewoon toegestaan om als eigenaar/grootaandeelhouder
om aandelen in de BV te verkopen voor een laag bedrag, zodat de nieuwe
aandeelhouder de schulden van de BV overneemt. In
dergelijke gevallen mag van de koper worden verwacht dat hij – gelet op de nog
aanwezige schulden – grondig onderzoek doet naar de motieven en achtergronden
van de koper, zodat hij er van mag uitgaan dat de koper de BV zal voortzetten.

In
een recente casus had de verkoper ook onderzoek gedaan, waaruit hij naar eigen
zeggen niets vreemds had kunnen ontdekken. Desondanks bleek uit dat onderzoek dat
de koper eerder met faillissementen en schuldsaneringen te maken had. Zelfs een
simpele zoekopdracht op internet kan laten zien of een koper bij eerdere
faillissementen betrokken is geweest. Als de aandelen bovendien voor een
uitzonderlijk lage prijs zijn overgedragen, gaan ook voor rechters alle bellen
rinkelen.

Wie
willens en wetens het risico neemt dat de over te dragen BV haar verplichtingen
naar schuldeisers niet meer kan nakomen, trekt zich te weinig aan van de belangen
van de schuldeiser(s) en handelt daarmee onzorgvuldig en daarmee ook
onrechtmatig tegenover de nog bestaande schuldeiser(s) van de BV.

Wilt
u meer weten over het verkopen van (de aandelen in) uw BV? Bel ons voor het
maken van een afspraak.