Verhuur appartement in kamers niet altijd in strijd met splitsingsreglement


Een
veel voorkomend verschijnsel in huisvesting van vooral studenten is dat een
ouder een appartement voor hun studerende kind koopt. In veel gevallen trekken
daar ander studenten bij in, die huur voor hun kamers betalen. Voor sommige
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gaat dat te ver, zij beroepen zich op het splitsingsreglement. Het is niet
ongebruikelijk dat in splitsingsreglementen is opgenomen dat het privé-gedeelte van een woning bestemd is voor
particulier woongebruik door “de tot gebruik gerechtigden met hun eventuele
gezin”. Als een gebruik daarvan afwijkt, is toestemming nodig van de VvE.

Echter,
zolang het gebruik van het privégedeelte in het splitsingsreglement niet
afhankelijk is gesteld van de toestemming van de vergadering van de VvE en
gebruik van het privégedeelte onder ‘particulier woongebruik’ valt, is dan ook geen
toestemming van de VvE nodig.
Als
verhuur en andere vormen van ingebruikgeving van een appartement voor langere
tijd in overeenstemming zijn met de bestemmingsbepaling in de splitsingsakte,
is dat ook volgens het hof geoorloofd als in de bepaling de term “hun gezin” is
vermeld. Het leidt immers tot ‘particulier woongebruik’ door de
huurder/gebruikers zelf, die vanwege die bepaling niet uit één gezin hoeven te komen. Wil een VvE dat
toch voorkomen, dan moet het splitsingsreglement in de bepaling bevatten dat er
sprake moet zij van particulier woongebruik door “de tot gebruik gerechtigden
met zijn eventuele gezin”.

Wilt
u meer weten over “verkamering” van appartementen? Bel ons voor het maken van
een afspraak.