Veel kerken nog in gebreke bij publicatie jaarcijfers

De Belastingdienst meldt dat veel kerkelijke gemeenten en diaconieën hun ANBI-verplichtingen niet nakomen. Daarmee lopen zij het risico om hun ANBI-status te verliezen. Vanaf 1 mei 2019 wordt aan gemeenten die dan hun verplichtingen niet zijn nagekomen, hun status van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) ontnomen.

Verlies van de ANBI-status heeft grote fiscale nadelen. Het betekent dat kerken dan geen recht meer hebben op belastingvrijstelling over schenkingen. Kerken zijn verplicht om de jaarcijfers van de kerkrentmeesters en de diaconieën openbaar te maken via hun website.
Kerken zijn tijdig op de hoogte gesteld van deze verplichting. De verplichting omvat (onder meer) het vóór 1 juli publiceren van de jaarcijfers van het voorgaande jaar en het opstellen van een beleidsplan.

Wilt u meer weten over de ANBI-verplichting voor kerken? Bel ons voor het maken van een afspraak.