Vastgoedsector ontwikkelt een digitale koopovereenkomst voor huizenkopers


(bron
KNB) Een digitale koopovereenkomst, dat is het eerste resultaat van de
afspraken die de vastgoedsector heeft gemaakt binnen samenwerkingsverband
Zorgeloos Vastgoed. Ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is
aangesloten bij Zorgeloos Vastgoed. Donderdag heeft Eric Jan van Kempen,
Directeur Generaal Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, het afsprakenstelstel Zorgeloos Vastgoed in ontvangst
genomen.

Zorgeloos
Vastgoed zorgt ervoor dat kopers en verkopers veilig, efficiënt en accuraat
digitaal informatie kunnen uitwisselen met andere partijen. Van makelaar tot
financieel adviseur, van geldverstrekker tot notaris. Annerie Ploumen, voorzitter
van de KNB: ‘Met Zorgeloos Vastgoed zetten we de consument centraal. Met onze
samenwerking hebben we ketenbrede afspraken gemaakt over hoe we gegevens uit
gaan wisselen. Straks zit je als consument aan het roer en weet je precies wie
welke gegevens van je heeft en hoe je je rechten kunt uitoefenen.’

Regie
over data

Nu
alle afspraken op papier staan, gaan marktpartijen aan de slag. Zij
digitaliseren de koopovereenkomst volgens de afspraken waardoor kopers en
verkopers de gegevens branchebreed kunnen delen. Zo houdt de consument
overzicht en grip en hoeft het document niet meer steeds te worden gekopieerd
en rondgestuurd. Directeur Generaal van het Ministerie van BZK, Eric Jan van
Kempen, was dan ook verheugd het afsprakenstelsel in ontvangst te kunnen nemen:
‘De sector heeft hiermee niet alleen een belangrijke stap gezet om het kopen
van een woning makkelijker, betrouwbaarder en transparanter te maken, maar de
aanpak past ook heel goed bij de ambitie van de minister van BZK om burgers
meer regie over de uitwisseling van zijn persoonlijke data te geven.’