Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding


Wie
als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder
meer ook van alle verplichtingen af. Let daarom op welke verplichtingen u als
vennoot bent aangegaan in overeenkomsten die ook na uw uittreden nog doorlopen.

Dat
bleek onlangs voor de rechtbank Rotterdam. Het ging daarbij om
aansprakelijkheid voor een huurschuld die na uittreden was ontstaan. Echter,
als de uitgetreden vennoot destijds samen met zijn of haar medevennoot de
huurovereenkomst hebben ondertekend, waarin is bepaald dat beiden zich tot de
einddatum van de overeenkomst hebben verbonden, dan kunnen zij ook beiden worden
aangesproken op nakoming daarvan. De hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt dus
niet zonder meer door uittreden als vennoot of zelfs door ontbinding van de
vennootschap.

Om
dat te voorkomen kan een uittredende vennoot aan de verhuurder vragen hem of haar
te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Zonder dat moet de
uittredende vennoot mede opdraaien voor de gevolgen.

Wilt
u meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid in vennootschappen en het
beperken daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.