UBO-register niet buiten werking gesteld


(Bron
KNB) Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving voor
registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) buiten werking te stellen
afgewezen. De Stichting Privacy First had dit in een hoger beroep geëist.

De
stichting wilde middels een kort geding de UBO-wetgeving buiten werking laten
stellen omdat deze volgens haar in strijd is met grondrechten,
EU-grondbeginselen en privacyregels. De voorzieningenrechter wees deze claim
eerder al af en het gerechtshof bevestigt nu die uitspraak.

Ernstige
schade

De
Nederlandse rechter kan niet zonder dat het Hof van Justitie van de Europese
Unie de Europese regels waarop het UBO-register is gebaseerd ongeldig heeft
verklaard, de nationale implementatiewetgeving buiten werking stellen. Volgens
het gerechtshof is het verder niet aannemelijk dat UBO’s op korte termijn
onherstelbare en ernstige schade zullen leiden als mensen via het UBO-register
achter de naam, geboortemaand- en jaar, de woonplaats en nationaliteit van de
UBO weten te komen. Dat zijn volgens het hof vereisten om op Europese
richtlijnen gebaseerde wetgeving tijdelijk te kunnen opschorten. Bovendien kan
een UBO, die vreest door het openbaar maken van persoonsgegevens kans te maken
op bijvoorbeeld afpersing of ontvoering, die gegevens al laten afschermen voor
het algemene publiek.

Wilt
u meer weten over de UBO-registratie? Bel ons voor het maken van een afspraak.